Ion Bondarenco

Досье Ion Bondarenco
Адрес: Молдова, Кишинев
Сайт: offline
Следить за пользователемНам не известно когда родился Ion Bondarenco. Нам не известно где родился Ion. За то, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Кишинев, Молдова.


Друзья пользователя:Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Ion о себе:
Crezul
Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domnul Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut; cel de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer şi s-a întrupat din Duhul Sfânt şi Maria Fecioara şi s-a făcut om;
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele  lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat; 
Şi s-a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi s-a suit la ceruri, şi şade de-a-dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu mărire să judece viii şi morţii.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă dătătorul, care din Tatăl purcede; cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, carele a grăit prin prooroci.
Şi într-una, sfântă, sobornicească şi apstolească Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa viacului ce va să fie. 
Amin.