Said Huseyn

Досье Said Huseyn
Адрес: Азербайджан, Баку
Происхождение: BAKU
Дата рождения:26 Января 1977
Сайт: offline
Следить за пользователемSaid Huseyn родился 26 Января 1977 года. Он был рожден в городе BAKU. Также, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Баку, Азербайджан. Said социалист. В своих религиозных взглядах он указал: "MUSLIM". Said Убежденный трезвенник.


Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Said о себе:
Gördüm səni –“Ey vah budu canan!”- deyə sevdim
Dinsin bu yanan qalibi suzan deyə sevdim

Çün mahi-mübah,şəhri rəməzandayıg əl-an,
Sandım səni lütf eylədi Rəhman deyə sevdim

Bülbül də sənin bağrı yanıq aşiqi zarın
Gül üzlü mələklər dəxi heyran deyə sevdim

Hurilər əzəldən bəri şeydayi cəmalın
Didarına aşiq ulu Yezdan deyə sevdim

Hicrində qor atəş kimi tutmaqda bu qəlbim
Sənsiz mənə cənnət belə hicran deyə sevdim

Min cəhd ilə saptırma yolumdan məni,zalim
Sevdanı,könül dərdinə dərman deyə sevdim

İnsaf elə, gəl Əkrəmi sən salma nəzərdən
Bir ləhzə nəzər ən böyük ehsan deyə sevdim