Οлег Γолубев

Досье Οлег Γолубев
Адрес: Зимбабве,
Происхождение: SinCity
Дата рождения:27 Августа
Сайт: offline
Следить за пользователемΟлег Γолубев родился 27 Августа знать бы еще какого года. Он был рожден в городе SinCity. Также, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе , Зимбабве.


Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Οлег о себе:
.. .. , ’. . .. ’~,. . . . . . . . . . . . . ,,,,_ 
.. .. /. . . . . . ’’~-,,_. . . . . . .. ,-’. . . . ’-,~~-, 
.. .. |. . . . . . . . . . ?’~-,. . .. ,’. . /. . . . ’,. . . ’-, 
.. .. ’,. . .. ............ . . .. ’-,. . |.. /. . . . . . . . . ,’ 
.. . .. ’~-,. . . . . . . . . . . . .. |. |. . . . . . . . . / 
.. . . . . . ?’’’’~~~~~~~’. . . |,,, . . . . . . .. / 
.. . . . . . . . . . . . . . ’-,. . ’. ~ ~’ ’-,. . . . .. / 
.. . . . . . . . . . . . . .. /’. . .. OO. . ’ ~--~~’ 
.. . . . . . . . . . . . .. ,-’-. . ,-~??~-,. . . . .. ’-, 
.. . . . . . . . . . . . ,-’. . . .. ’~-,,,-~’. . . . . . . ’, 
.. . . . . . . . . . .. /. . . . . . . . . . .. ,_,-. . .. / 
.. . . . . . . . . . .. ’,. . . .. ,_;’. .. |. . . /. . .. ,’ 
.. . . . . . . . . . . .. ’-,. . . .. ’’’~-~"~~".. ,~’ 
.. . . . . . . . . . . . . .. ’~--,,_. . ’~~’. ,- ’ 
.. . . . . . . ..... . . . . . . . . |’’. . . ~’,-, 
.. . . . . . . . . . ...... . . .. /. .. ,. . .. ’~-~""~-, 
.. . . . . . ......... . . . . .. /. . ,,--’~--,,_,,-.. ).. ) 
.. . . . . . . . .......... . .. /.. .- ’. . . . . .. ’~,~’"" 
.. . . . ......... . . . . .. /. ~’. . . . . . . . . .. )_,,_ 
.. . . . . . . . . . . . . .. |. . . . . . . . . . . . .. }__""~, 
.. . . . . . . . . . . . . . . . ,_. . . . . . . _,,,--~’?.. ?’~, 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . ’~-,,,,,,. . . . . . . . ~-,. ’-, 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ’~-,,__. . .. _,),-
ленивый распиз