Андрей Сергеевич

Досье Андрей Сергеевич
Адрес: Украина, Одесса
Происхождение: Я здесь не для разговоров
Дата рождения:1 Августа
Сайт: offline
Следить за пользователемАндрей Сергеевич родился 1 Августа знать бы еще какого года. Он был рожден в городе Я здесь не для разговоров. Также, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Одесса, Украина. Андрей исповедует либральные взгляды.


Друзья пользователя:Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Андрей о себе:
1. Однокристальные микро-ЭВМ.Справочник.Бобрикин А.В.и др.М.: МИКАП, 1994. – 400с. 
2. Сташин В.В. и др. Проектирование цифрових устройств на однокристальних микроконтроллерах - М.: Энергоиздат,1990. -224с
3. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. В 2-х томах. М.: Постмаркат, 2001.-416 и -488с.
4 .Бродин В.П. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс.-М.:Изд. ЭКОМ, 1999.- 400с.
5. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы ATMEL -М.: Изд. «Додека -ХХI», 2004.- 288с.
6. Предко Майкл .Справочник по  PIC-Микроконтроллерам -М.: Изд. «Додека -ХХI», 2004.- 512с.
7. http://www.microchip.com/
8. http://www.atmel.com/
Індикатори залучено до портів мікроконтролеру AT90S2313. У попередніх розділах зазначалося, що для виводу потрібної інформації потрібно використати п‘ять одинарних сьомисігментних індикаторів. В данному проекті було використано динамічний метод їх засвітлення. Це означає, що інформація подається водночас на всі п‘ять індикаторів по 8-бітній шині данних. Але засвітлюється тільки один з них. Данні та номер індикатору, що засвітлюється, змінюються так швидко (з частото. f > 50 Гц), що зір людини не встигає помітити мірцання. В результаті  здається, що всі індикатори горять водночас., По перериванню контролер отримує кодову інформацію. Відповідно цієї інформації здійснюється перехід на підпрограму, де здійснюється керування індикатором за наведеним вище алгоритмом., З принципової схеми видно, які порти задіяні в цій операції.