Mr Blackcat

Досье Mr Blackcat
Адрес: Вьетнам, Hanoi
Происхождение: Ханой
Дата рождения:21 Июля
Сайт: offline
Следить за пользователемMr Blackcat родился 21 Июля неизвестно какого года. Он был рожден в городе Ханой. Также, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Hanoi, Вьетнам. Mr не интересуется политикой.


Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Mr о себе:
Gái xưa dạ một , vâng hai! Gái nay mà bảo là quay cãi liền? Gái xưa nhìn đẹp như tiên ! Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường? Gái xưa may vá tỏ tường! Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping? Gái xưa mới thật là xinh! Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "? Gái xưa ăn nói dịu dàng! Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê? Gái xưa vừa gặp đã mê! Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường? Gái xưa đâu biết trèo tường! Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai? Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng" Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao" ))))..dung' dung'....

________________0000000000000000________________,
_____________000________________0000____________,
_________000_________________________00_________,
_______00_______________________________0_______,
_____00________000000_______000000________0_____,
___00_____0000000000000___000000000000_____00___,
__0_____0000________________________0000_____0__,
_0___________________________000000___________0_,
0__________________________00______00__________0,
0___________000000________00__0000__00_________0,
0________000000000000_____00_000000_00_________0,
0_________________________00_000000_00_________0,
0_________________________00__0000__00_________0,
0__________________________00______00__________0,
0____________________________000000____________0,
_0_________________________________00_____00__0_,
__0___________000_________________0__0___0__0___,
___0____________0000______________0__0__0__0____,
_____0____________0000000_________0__0_0__0_____,
_______00_________________________0___0___00000_,
_________000_____________________0000000___0__0_,
_____________000________________0_______0__0__0_,
________________000000000000000_00__0000_00_00__,
________________________________000__________0_