Справжній Антонов

Досье Справжній Антонов
Адрес: Украина, Киев
Дата рождения:28 Октября
Сайт: offline
Следить за пользователемСправжній Антонов родился 28 Октября, но мы не знаем какого года. Мы не знаем где родился Справжній. За то, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Киев, Украина. Справжній придерживается умеренных политических взглядов.


Друзья пользователя:Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Справжній о себе:
Маю більше 200 друкованих праць, з них 150 одноосібних (авторських),більше 20 методичних матеріалів, 15 монографій і навчальних посібників.

З методичних нових розробок надруковані - "Візуальне програмування", "Автоматизовані банківські системи в Internet ", "Основи АРМ", "Системи підтримки прийняття рішень", "АРМ економіста, фінансиста, бухгалтера", " Internet - всесвітня мережа", "Сучасні комп'ютерні технології", "Сучасні банківські технології". 

Маю такі надруковані монографії та навчальні посібники: "Банки: сучасні інформаційні технології (360с.)", "Інтелектуальні АРМ (160с.)", "АРМ економіста, фінансиста, менеджера (122с.)", "АРМ (164с.)", "Автоматизация управления складским хозяйством (168с.)", "Справочник по АРМ (370с.)", "Автоматизація бібліотек на основі АРМ (82с.)", „Менеджмент: Перспективні інформаційні технології”, „Сучасні комп”ютерні мережі”, „Комп”ютерні мережі військового призначення”, „Фінансовий менеджмент: Сучасні інформаційні технології”, „Інтелектуальна власність і комп”ютерне авторське право (два видання)”, „Модернізація податкової служби: Моделі. Методи. АРМ”.

Підготував до друку такі навчальні посібники та монографії: "Комп”ютерний операційний менеджмент”, "Комп'ютерне бізнес-моделювання", "Проектування об”єктно-оріентовних інтелектуальних АРМ на C++", "АРМ - вступ до спеціальності", "Віртуальні АРМ", "Комп”ютерний операційний менеджмент", "Комп”ютерна валеологія або Комп'ютерна безпека чи небезпека", "Моделювання комп'ютерних зображень", "АРМ для обробки документів", "Мови опису та гіпермедійного моделювання в Internet", "Банки і банківські технології", "Основи Internet на Україні", „Операційні системи: концепція та принципи” , „Інтелектуально-математичний менеджмент”.