Αнатолий Γерасимов

Досье Αнатолий Γерасимов
Адрес: Россия, Санкт-Петербург
Происхождение: колпак
Дата рождения:13 Мая 1995
Сайт: offline
Следить за пользователемΑнатолий Γерасимов родился 13 Мая 1995 года. Он был рожден в городе колпак. Также, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Санкт-Петербург, Россия. Αнатолий придерживается умеренных политических взглядов.


Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Αнатолий о себе:
красивый белый и пушистый прикольный ......(.`.
.......)...)
......(....)
.......\...\
........\...\.
.......-.'......`.-....
../...................`.....
.(............)............`..-.._...,..........._
..)........,.'.......................(...\.-.-..'..(
..\.... ..(...................)..../................\.
....\.....\._.(.........../....(........<6....(6
......\._.).).).\........(.......`.._.........:Y.).__
....................\........`-..._....'..-..-.-^.‘_.).).)
.. .....................`.-..._...).).
симпатичный!!!````````````````````````````, "````//"., ```````````````````````````/``````````\, `````````````````````````_/```````````|, ````````````````````````(.-, --.```````|, ````````````````````````/o/``o`\`````/, ````````````````````````\_\````/``/\/\, ````````````````````````(__`--'```._), ````````````````````````/```-.`````|, ```````````````````````(`````, `-.``|, `````````````````````````-, --\_``)`|-., `````````````````````````_`.__.'``, -'`\, ````````````````````````|\`)``_.-'````|, ````````````````````````i-\.'\`````, --+., ``````````````````````.'`.'```\, -'/`````\, `````````````````````/`/`````````/```````\, `````````````````````7_|`````````|```````|, `````````````````````|/``````````"i.___.j", `````````````````````/````````````|`````|\, ````````````````````/`````````````|`````|`\, ```````````````````/``````````````|`````|``|, ```````````````````|``````````````|`````|``|, ```````````````````|____``````````|`````|-i', ````````````````````|```""""----""|`````|`|, ````````````````````\```````````, -'`````|/, ``````````````````````.``````````-, `````|, ``````````````````````|`-._``````/`/|`|\`\, ``````````````````````|`````-.````'`|`||`-', ``````````````````````|``````|```````-'|, ``````````````````````|``````|`````````|, ``````````````````````|``````|`````````|, ``````````````````````|``````|`````````|, ``````````````````````|``````|`````````|, ``````````````````````|``````|`````````|, ``````````````````````|``````|`````````|, ``````````````````````)`-.___|`````````|, ````````````````````.'`-.____)`-.___.-'(, ``````````````````.'````````.'-._____.-i, `````````````````/````````.'```````````|, ``````````````````-------/